Наберите 10 лайков, чтобы вывести материал на главную страницу

Владимир Владимиров , 9 декабря 2017 в 12:48

Проведення аудиту компанії: критерії та звітність

 Діяльність будь-якої компанії пов'язана з необхідністю у вирішенні великого обсягу завдань, включаючи організацію ефективної роботи підприємства.

Різновиди аудиту

Найбільш затребуваним є податковий аудит, який є обов'язковим для всіх державних компаній, акціонерних товариств і великих корпорацій. Для всіх інших підприємців передбачений ініціативний аудит, який проводиться за бажанням, у зв'язку з чим, його частота та порядок проведення не регламентується законодавчо.

Особливості ініціативного аудиту

Проводиться за бажанням замовника, тому частота і прив'язка до якогось періоду звітності законодавчо не регламентується:

- Цілі, завдання, як і вибірку, визначає сам замовник та погоджує їх з аудитором індивідуально; - Офіційний звіт в законодавчо встановленому порядку необхідний лише в тому випадку, якщо він буде використовуватися в цілях оскарження акту податкової перевірки і винесених в ній рішень;

- Допомагає уникнути серйозних проблем з податковою інспекцією за рахунок поквартального контролю бухгалтерського обліку і формування відповідної звітності;

- Дає можливість індивідуальної оцінки ефективності роботи підприємства, обраних схем оподаткування, перспектив його оптимізації;

Як проводиться аудит компанії?

Проведення аудиту компанії здійснюється у кілька етапів. По-перше, це узгодження, під час якого визначаються цілі й завдання, очікуваний результат, вибірка, терміни проведення, формат звіту. Після цього фахівці здійснюють вивчення необхідної документації: первинної бухгалтерії, договорів, звітів. В результаті аналізу тут виявляються різні помилки, невідповідності, а також розкриваються недоліки в організації бухгалтерського обліку та управлінському контролі компанії.

Останным часом набуває популярності експертно-інформаційна система AuditEx Business automation для автоматизації аудиту з можливістю інтеграції окремих процесів: моніторингу, оцінки поточного стану та прогнозування загроз для об’єктів аудиту. Система має широкий спектр застосування, легко адаптується до буд-якої нового типу організації та виду аудиту.

Потім фахівці формують звіт, який включає офіційну частину з думкою аудитора (для надання в податкову інспекцію чи арбітражного суду, якщо це необхідно), а також пояснювальну і рекомендаційну частини. В останніх дається детальна інформація щодо виявлених проблем та ефективні способи їхнього усунення і попередження.

Коли компанії необхідно проводити аудит в ініціативному порядку?

Ініціативний аудит необхідний у наступних ситуаціях:

- При зміні штатного головного бухгалтера або реструктуризації бухгалтерії

- При зміні організаційно-правової форми підприємства або перереєстрації в новому податковому наглядовому підрозділі

- Перед плановими або позаплановими податковими перевірками

- У разі незгоди з актом проведеної перевірки з метою його оскарження

- При виявленні серйозних помилок в бухгалтерському обліку або формуванні податкової звітності

- При необхідності у відновленні бухгалтерського обліку

- З метою оптимізації оподаткування та підвищення ефективності роботи підприємства

- Також експрес аудит проводиться один раз на квартал для виключення ймовірності помилок і полегшення подальшої підготовки і здачі річного звіту.

Комментарии

Загрузка...
Интер - программа на неделю